strip_upper_gilgil.jpg
      daf_habayit.jpg mi_anachnu.jpg kishurim.jpg harshama.jpg sipoor.jpg mapat-.jpg    
על מנת להכנס לחשבונך
דף הבית

gilgil_main2.jpg

 סיפורים ומדריכים נבחרים

dubi_front.jpg

עכשיו, כשיותר ויותר חנויות משתמשות בשקיות נייר לאריזה, יש לנו פתרון לשעת יצירה חביבה. הבה ונכין מהן בובה איתה אפשר להציג בתיאטרון הבובות שלנו.>>

dream_front.jpg

 תמיד כשאני הולך לישון מתגנב אלי החלום, אני חושב שהוא נכנס דרך החלון, אני יורד מן המיטה ושואל אותו, מה הבאת לי הלילה? חלום טוב או רע? -  >>

arsal_front2.jpg

 יאיר חומד,
היום שכבתי לי בערסל, הסתכלתי בעננים, עצמתי עיניים ונזכרתי בפטפוטים המצחיקים ובצחוקים המתוקים שלך כשהיית משתכשך בגיגית אצלנו בדשא,  >>

zachal.jpg

מה לעשות עם כל אריזות הביצים הנערמות לנו בפינת המִחזור? גזרו רק את החלק האמצעי דמוי הכובעים.

בעזרת חבל או שרוך נעליים השחילו....  >>

 לפינת הבובות >>
 לשעת סיפור >>  לסיפורי סבתא >>  לשעת מיחזור >>
 
1.jpg
2.jpg
שעת מחזור
פינת הבובות
סיפורי סבא וסבתא
7.jpg
8.jpg
holiday_on.jpg
9.jpg
10.jpg